faucetpay.io

Best Litecoin faucets list:

|| 702 litoshi
+ 300%
|| 30 min. || 25% referral || direct address

|| 1800+
litoshi
|| 60 min. || 50% referral || direct address

|| 11000+
litoshi
|| 20 min. || 25% referral || direct address
account faucetpay

|| 1300 litoshi || 0 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay

|| 1300 litoshi || 0 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay

|| 1300 litoshi || 0 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay

|| 1300 litoshi || 5 min. || 25% referral || direct address

|| 1300 litoshi || 60 min. || 20% referral || direct address

|| 2500 litoshi || 720 min. || 50% referral || direct address

|| 1500 litoshi
+ %bonus
|| 60 min. || 10% referral || account
ExpressCrypto
microwallet

|| 1500 litoshi || 60 min. || 10% referral || account ExpressCrypto

|| 1000 litoshi || 10 min. || 50% referral || account faucetpay.io

|| 1340 litoshi
+bonus
|| 5 min. || 20% referral || account faucetpay.io

|| 1340 litoshi
+bonus
|| 5 min. || 20% referral || account faucetpay.io

|| 2223 litoshi
+bonus
|| 1 min. || 15% referral || account faucetpay.io

|| 1600 litoshi || 5 min. || 10% referral || account ExpressCrypto

|| 1500 litoshi || 10 min. || 15% referral || account ExpressCrypto

|| 1320 litoshi || 15 min. || 100% referral || direct address

Online-money exchangers rating

Best Bitcoin faucets list:

|| 500
satoshi
|| 10 min. || 50% referral || direct address

|| 100
satoshi
|| 10 min. || 20% referral || direct address

|| 50 satoshi || 10 min. || 2% referral || direct address

|| 100
satoshi
|| 1440 min. || 3% referral || direct address

|| 20-1704331
satoshi
|| 60 min. || 50% referral || direct address

|| 56+
satoshi
|| 20 min. || 25% referral || direct address
account faucetpay

|| 25 satoshi || 60 min. || 10% referral || account
ExpressCrypto

|| 25 satoshi || 10 min. || 10% referral || account faucetpay

|| 500 satoshi || 30 min. || 7.5% referral || direct address

|| 10 satoshi || 0 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay

|| 8 satoshi || 0 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay

|| 8 satoshi || 0 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay

|| 10 satoshi || 5 min. || 25% referral || direct address
account
ExpressCrypto

|| to 1000
satoshi
|| 60 min. || 20% referral || direct address

|| 2-2562504
satoshi
|| 60 min. || 50% referral || direct address

|| 15 satoshi +
bonus 300%
|| 60 min. || 50% referral || direct address

|| 25 satoshi || 60 min. || 50% referral || direct address

|| to 5000
satoshi
+ %bonus
|| 15 min. || 50% referral || direct address

|| 18 satoshi || 10 min. || 50% referral || account faucetpay.io

|| to100 satoshi || 5 min. || 20% referral || account faucetpay

|| 12 satoshi || 1 min. || 50% referral || account faucetpay

|| 18 satoshi || 5 min. || 20% referral || account faucetpay

|| 18 satoshi || 5 min. || 20% referral || account faucetpay

|| 11 satoshi || 5 min. || 20% referral || account faucetpay

|| 5 satoshi || 5 min. || 50% referral || account faucetpay

|| 6-100
satoshi
|| 6 min. || 20% referral || account faucetpay

|| 19-38 satoshi || 5 min. || 10% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay
microwallet.co

|| 40 satoshi || 10 min. || 20% referral || account
microwallet.co

|| 9 satoshi || 60 min. || 20% referral || account faucetpay

|| 7 satoshi || 6 min. || 20% referral || account faucetpay

|| 17 satoshi || 5 min. || 10% referral || ExpressCrypto

|| 20 satoshi || 180 min. || 10% referral || ExpressCrypto

|| 40 satoshi || 10 min. || 15% referral || ExpressCrypto

|| 50 satoshi || 1 min. || 15% referral || ExpressCrypto

|| 50 satoshi || 20 min. || 10% referral || direct address

|| 30 satoshi || 15 min. || 50% referral || direct address

|| 100 satoshi || 30 min. || 20% referral || direct address

fc.lc - Make short links and earn the biggest money

Best Stellar, Ripple, Cardano, NEM faucets list:

|| 0.01 Stellar || 15 min. || 100% referral || direct address

|| 0.01 Ripple || 60 min. || 50% referral || direct address

|| 0.05 Cardano || 60 min. || 50% referral || direct address

|| 0.05 NEM || 60 min. || 50% referral || direct address

CuT URLs - Earn money by shortening links with the highest CPMs Ever!

Reflink: http://free-litecoin.namaidani.com/?r=Your_Address

Share this link with your friends and earn 10% referral commission
📒 Total referred users: 0
AdF.ly
Share this banner: 468x60 with your friends and earn a generous 10% referral bonus! Share your referral banner:
<a target="_blank" href="http://free-litecoin.namaidani.com/?r=Your_Address"><img src="http://free-litecoin.namaidani.com/baner/free.litecoin.namaidani.468.jpg" alt="Free Litecoin faucet NaMaidani" title="Free Litecoin faucet NaMaidani"></img></a>

UA

Безплатно монети лайтоші Лайткоїн (LTC) - Лайткоїн змішувач з моментальним виведенням безкоштовних монет лайтошів Лайткоїн (LTC) від української Соціальної мережі НаМайдані та ТОП список найкращих змішувачів Лайткоїн.

Litecoin (LTC) - це децентралізована однорангова криптовалюта, яка була випущена 07 жовтня 2011 року, як перший форк криптовалюти Bitcoin, колишнім співробітником Google Чарлі Лі та вийшла до користувачів онлайн 13 жовтня 2011 року. Криптовалюта Лайткоїн (LTC) розроблена на основі Bitcoin і була форком Біткоїн, але були запропоновані Чарлі Лі деякі зміни та покращення, чого не було у самого Біткоїна. Зокрема, збільшення кількості транзакцій, які можуть бути оброблені протягом визначеного часу, тобто витрати на платіжну транзакцію надзвичайно низькі, і Лайткоїн може прискорити платежі приблизно в чотири рази швидше. Також збільшено до 84 мільйонів монет Litecoins, в той час коли існує лише 21 мільйон монет Bitcoin. Це важливо, тому що це робить видобуток менш конкурентоспроможним, і чим більш конкурентоспроможним стає видобуток, тим вище плата за транзакції. Лайткоїн також використовує алгоритм хешування Scrypt, який використовує набагато меншу потужність обробки, ніж алгоритм хешування Bitcoin SHA-256.

RU

Бесплатно монеты лайтоши Лайткоин (LTC) - Лайткоин кран с моментальным выводом бесплатных монет лайтошив Лайткоин (LTC) от социальной сети НаМайдани и ТОП список лучших кранов Лайткоин.

Litecoin (LTC) - это децентрализованная одноранговая криптовалюта, которая была выпущена 07 октября 2011 года, как первый форк криптовалюты Bitcoin, бывшим сотрудником Google Чарли Ли и вышла в онлайн 13 октября 2011 года. Криптовалюта Лайткоин (LTC) разработана на основе Bitcoin и была Форком Биткоин, но были предложены Чарли Ли некоторые изменения и улучшения, чего не было в самом Биткоина. В частности, увеличение количества транзакций, которые могут быть обработаны в течение определенного времени, то есть расходы на платежную транзакцию чрезвычайно низкие, и Лайткоин может ускорить платежи примерно в четыре раза быстрее. Также увеличен до 84 миллионов монет Litecoins, в то время как существует только 21 миллион монет Bitcoin. Это важно, потому что это делает добычу менее конкурентоспособной, и чем более конкурентоспособной становится добыча, тем выше плата за транзакции. Лайткоин также использует алгоритм хеширования Scrypt, который использует гораздо меньшую мощность обработки, чем алгоритм хеширования Bitcoin SHA-256.

EN

Free coins litoshi Litecoin (LTC) - Litecoin faucet with instant withdrawal of free coins Litoshi Litecoin (LTC) from the social network NaMaidani and the TOP list of the best faucets Litecoin.

Litecoin (LTC) is a decentralized peer-to-peer cryptocurrency that was released on October 7, 2011, as the first fork of Bitcoin cryptocurrency, a former Google employee Charlie Lee, and went online October 13, 2011. The Bitcoin cryptocurrency (LTC) was developed on the basis of Bitcoin and was a fork of Bitcoin, but Charlie Lee was offered some changes and improvements, which were not in Bitcoin itself. In particular, the increase in the number of transactions that can be processed within a certain time, that is, the cost of a payment transaction is extremely low, and Litecoin can speed up payments about four times faster. It is also increased to 84 million Litecoins coins, while there are only 21 million Bitcoin coins. This is important because it makes production less competitive, and the more competitive the production becomes, the higher the transaction fee. Litecoin also uses the Scrypt hash algorithm, which uses much less processing power than the SHA-256 Bitcoin hash algorithm.


Flag Counter